ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದಾದ ನಂಬರುಗಳು

ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡ್

ಕಚೇರಿ

ಶಬರಿಮಲೆ

ಪಂಬ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

04735-202028

ಇಲ್ಲ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

04735-2024000

ಇಲ್ಲ

ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೀವ್ ಆಫೀಸರ್

04735-202038

04735-203442

ಅಪ್ಪಂ ತಯಾರಿ

04735-202142

ಇಲ್ಲ

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

04735-202027

04735-203464

ಅನ್ನದಾನಂ ಕೌಂಟರ್

04735-202919

ಇಲ್ಲ

ಭಂಡಾರ - ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ

04735-202017

ಇಲ್ಲ

ಭಂಡಾರ

04735-202017

ಇಲ್ಲ

ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್

04735-202122

ಇಲ್ಲ

ಡಿ ಇ ಮರಾಮತ್

04735-202037

04735-203453

ಮಾಹಿತಿ ಕಚೇರಿ

04735-202048

04735-203339

ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್

04735-202058

ಇಲ್ಲ

ದೇವಸ್ವಂ ಕಮಿಷನರ್

04735-202004

ಇಲ್ಲ

ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್

04735-202117

ಇಲ್ಲ

ದೇವಸ್ವಂ ಸ್ಟೋರ್

04735-202083

04735-203326

ದೇವಸ್ವಂ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್

04735-202053

ಇಲ್ಲ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೂಮ್

04735-202072

ಇಲ್ಲ

ಅಕೊಮೊಡೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್

04735-202049

ಇಲ್ಲ

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಚೇರಿ

04735-202026

ಇಲ್ಲ

ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್

04735-202151

ಇಲ್ಲ

ಶಬರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ

04735-202056

04735-203441

ಜನರೇಟರ್ ರೂಮ್

04735-202093

ಇಲ್ಲ

ಮೇಲ್‌ಶಾಂತಿ, ಶಬರಿಮಲೆ

04735-202030

ಇಲ್ಲ

ಮೇಲ್‌ಶಾಂತಿ, ಮಾಳಿಕಪ್ಪುರಂ

04735-202002

ಇಲ್ಲ

ಮಾಳಿಕಪ್ಪುರಂ ದೇವಾಲಯ

04735-202022

ಇಲ್ಲ

ಶಾಸ್ತಾ ಇಂಧನ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ದೇವಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡ್

ಇಲ್ಲ

04735-203346

ಪಿ.ಎ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟಿಡಿಬಿ

04735-202052

ಇಲ್ಲ

ಎಸ್.ಪಿ. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ - ಟಿಡಿಬಿ

04735-202081

ಇಲ್ಲ

ವಿಶೇಷ ಕಮಿಷನರ್- ಟಿಡಿಬಿ

04735-202015

04735-203466

ಶಬರಿಮಲೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ

 

04735-203316, 203568

ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್, ಟಿಡಿಬಿ

04735-202917

ಇಲ್ಲ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಟಿಡಿಬಿ

04735-202034

ಇಲ್ಲ

ಸದಸ್ಯ 1 ಟಿಡಿಬಿ

04735-202011

04735-202013

ಸದಸ್ಯ 2 ಟಿಡಿಬಿ

04735-202018

 

ನಿಲಯ್ಕಲ್

ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೀವ್ ಆಫೀಸರ್

04735-205290

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ

04735-205291

ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ

ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಶಬರಿಮಲೆ,
ಸನ್ನಿಧಾನ, ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ, ಕೇರಳ
ಫೋನ್/ಫಾಕ್ಸ್ : 04735-202664
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.sabarimala.kerala.gov.in