ಸಹಾಯವಾಣಿ

Sabarimala Enquiry: +91 7025800100

sabarimala.pol@kerala.gov.in

Women Cell Pathanamthitta :0468 2325352             

showmncelpta.pol@kerala.gov.in

Sabarimala Information (PRO)

04735 202048

Accomodation : 04735 202049

Information Pamba : 04735 203339

 
ನಿಲಯ್ಕಲ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ(ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್) 1298
ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯ   09400044991,  09656501818

ಶಬರಿಮಲೆಯ ಪೋಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ

04735-202100
04735-202016
7025800100 
99461 00100
ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ 04735- 202029
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆ 9400044991, 9539010201