ఎడతావళం

పధనంతిట్ట జిల్లాలో భక్తుల కొరకు 25 ఎడతావళాలు, శబరిమల మండల – మకరవిళక్కు కాలానికి గాను ఏర్పరచబడ్డాయి.  ఈ ఎడతావళాలు 24 గంటలు పనిచేస్తాయి.  ఈ ఎడతావళాల దగ్గర పోలీసు ఆఫీసర్లు, మహిళాపోలీసు ఆఫీసర్లసేవలు కూడా లభిస్తాయి.  పోలీసులు రాత్రి వేళల్లో గస్తీ ఏర్పట్లు కూడా ఉన్నాయి.  ఈ ఎడతావళాలలో భక్తులకు భోజనం, నీరుతో పాటు మరుగుదోడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.

జిల్లా ఎడతావళాలు:

 • ఆడూరు ఏళంకుళం దేవి ఆలయం
 • పందళం వలియక్కాయిల్ శ్రీ ధర్మశాస్తా ఆలయం
 • కొన్ని మొరింగ మంగళం ఆలయం
 • కొడుమన్ తాలుళం జంక్షన్
 • పదనంతిట్టు ఎడతావళం
 • ఓమలూర్ శ్రీ రెక్త కాండస్వామి ఆలయం
 • మలయాళపుళదేవి ఆలయం
 • అరణముల పార్థసారధి
 • ఎలంతూర్ పంచాయతి స్టేడియం
 • కొళంజేరి పంచాయతి స్టేడియం
 • అయిరూర్ ఆలయం
 • తెల్లియూర్
 • తిరువల్ల మునిసిపల్ స్టేడియం
 • మీనతలక్కర శాస్తా ఆలయం
 • రన్ని ఎడతావళం పళవంగడి
 • రన్ని రామాపురం ఆలయం
 • కూనంకర శబరి శరణాశ్రమ
 • పెరునాడ్ ఎడతావళం
 • పెరునాడ్ యోగమయానంద ఆశ్రమం
 • వడసీరిక్కర చెరియకావ్ దేవ ఆలయం
 • వడసీరిక్కర ప్రయార్ మహావిష్ణు ధర్మశాస్తా ఆలయం
 • పెరునాడ్ మడమన్ రిషికేశ ఆలయం
 • కులనాడ పంచాయతి ఎడతావళాలు