హెల్ప్ లైన్

Sabarimala Enquiry: +91 7025800100

sabarimala.pol@kerala.gov.in

Women Cell Pathanamthitta :0468 2325352             

showmncelpta.pol@kerala.gov.in

Sabarimala Information (PRO)

04735 202048

Accomodation : 04735 202049

Information Pamba : 04735 203339

 
నీలక్కల్ ప్రభుత్వ  ఆసుపత్రి హెల్ప్ లైన్ అంబులెన్స్ 1298
రక్షణజోను 09400044991,  09656501818

పోలీసుకంట్రోల్ గది, హెల్ప్ లైన్  శబరిమల

04735-202100
04735-202016
7025800100 
99461 00100
పోలీసు స్పెషల్ ఆఫీసరు 04735- 202029
మోటా వెహికల్ డిపార్ట్మెంట్ 9400044991, 9539010201