வழிபாடுகள்

வரிசை
எண்

     
       வழிபாடுகள்

    செலவு
    ரூபாய்

 

1

உஷபூஜை

1000.00

 

2

உச்சிக்கால பூஜை

2500.00

 

3

நித்திய பூஜை

3000.00

 

4

அரவணை

80.00

 

5

அப்பம்

40.00

 

6

கணபதி ஹோமம்

300.00

 

7

பகவதி சேவை

2000.00

 

8

புஷ்பாபிஷேகம்

10000.00

 

9

களபாபிஷேகம்

10000.00

 

10

அஷ்டாபிஷேகம்

5000.00

 

11

லட்சார்ச்சனை

10000.00

பூஜைப் பொருள்களை
பக்தர்கள் கொண்டுவரவேண்டும்

12

சஹஸ்ர கலசம்

50000.00

     ‘’

13

படி பூஜை

75000.00

 

14

உதய அஸ்தமன பூஜை

40000.00

 

15

உற்சவ பலி

30000.00

பூஜைப் பொருள்களை
பக்தர்கள் கொண்டுவரவேண்டும்

16

முழுக்காப்பு

750.00

 

17

சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை

50.00

 

18

அஷ்டோத்ர அர்ச்சனை

30.00

 

19

துலாபாரம்

500.00

 

20

நெய்யபிஷேகம்

10.00

 

21

விபூதி பிரசாதம்

25.00

 

22

வெள்ளை நிவேத்யம்-
200 மில்லி

20.00

 

23

சர்க்கரை பாயசம்
200 மில்லி

20.00

 

24

பஞ்சாமிர்தம் – 100 மில்லி

100.00

 

25

பஞ்சாமிர்தம் அபிஷேகம்
500 மில்லி

100.00

 

26

அபிஷேக நெய் 100 மில்லி

100.00

 

27

சுயம்வர அர்ச்சனை

50.00

 

28

நவக்கிரக பூஜை

250.00

 

29

ஒற்றை கிரக பூஜை

50.00

 

30

வல்சன் நிவேத்யம்

50.00

 

31

தங்க ஆபரண பூஜை

100.00

 

32

ஐயப்ப சக்கிரம்

200.00

 

33

மாலை/வடி பூஜை

20.00

 

34

நெல்பறை

200.00

 

35

மஞ்சள்பறை

300.00

 

36

நவக்கிரக நெய்விளக்கு

100.00

 

37

வித்யாரம்பம்

101.00

 

38

மஞ்சள் குங்குமம் விற்பனை

40.00

 

39

மலர் நிவேத்யம்

20.00

 

40

அடிமை

250.00

 

41

தங்க அங்கி சார்த்தல்

10000.00

 

42

வெள்ளி அங்கி சார்த்தல்

5000.00

 

43

சோறூணு

250.00

 

44

நாமகரணம்

100.00

 

45

பூஜித்த மணி- பெரியது

100.00

 

46

பூஜித்த மணி- சிறியது

50.00

 

47

நீராஞ்சனம்

100.00

 

48

உடையாடை சார்த்தல்

25.00

 

49

உடையாடை
நடைக்குவைத்தல்

25.00

 

50

மஞ்சள், குங்கும
அபிஷேகம்

40.00

 

51

நாகர் பூஜை

50.00

 

52

வரை நிவேத்யம்

20.00

 

53

சத்ரு புஷ்பாஞ்சலி

500.00

 

54

ஹரிஹர சூக்த சுலோக
அர்ச்சனை

500.00

 

55

சத்ரு சூக்தாஞ்சலி

500.00

 

56

நெய்விளக்கு

25.00

 

57

புஷ்ப அலங்காரம்

50000.00

 


பம்பையில் வழிபாடுகள்

வரிசை
எண்

                  வழிபாடுகள்

        செலவு
        ரூபாய்

1

கணபதி ஹோமம்

300.00

2

சரடு ஜெபம்

15.00

3

அவல் நிவேத்யம்

50.00

4

வடைமாலை

200.00

5

மோதகம்

50.00

6

அர்ச்சனை

25.00

7

கெட்டுநிறை

250.00