தொடர்புக்கு…

திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு

 

 

             அலுவலகம்

     சபரிமலை

      பம்பை

எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீசர்

04735-202028

இல்லை

துணை எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீசர்

04735-202400

இல்லை

அட்மினிஸ்ட்ரேட்டீவ் ஆஃபீசர்

04735-202038

04735-203442

அப்பம் தயாரித்தல்

04735-202142

இல்லை

உதவி எஞ்சினீயர்

04735-202027

04735-203464

அன்னதான மையம்

04735-202919

இல்லை

பண்டாரம் சிறப்பு ஆஃபீசர்

04735-202017

இல்லை

பண்டாரம்

04735-202045

இல்லை

சீஃப் எஞ்சினீயர்

04735-202122

இல்லை

டி.இ. மராமத்து

04735-202037

04735-203453

இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸ்

04735-202048

04735-203339

தேவஸ்வம் விஜிலன்ஸ்

04735-202058

இல்லை

தேவஸ்வம் கமிஷனர்

04735-202004

இல்லை

தேவஸ்வம் மெஸ்

04735-202109

இல்லை

துணை கமிஷனர்

04735-202117

இல்லை

தேவஸ்வம் ஸ்டோர்

04735-202083

04735-203326

தேவஸ்வம் புக் ஸ்டால்

04735-202053

இல்லை

எலக்ட்ரிக்கல் செக்‌ஷன் ரூம்

04735-202072

இல்லை

அக்காமடேஷன் ஆஃபீசர்

04735-202049

இல்லை

எக்ஸிக்கூட்டீவ் ஆஃபீஸ்

04735-202026

இல்லை

எக்ஸிக்கூட்டீவ் ஆஃபீஸ் செர்வர் ரூம்

04735-202151

இல்லை

சபரி விருந்தினர் மாளிகை

04735-202056

04735-203441

ஜெனரேட்டர் ரூம்

04735-202093

இல்லை

சபரிமலை மேல்சாந்தி

04735-202030

இல்லை

மாளிகைப்புறம் மேல்சாந்தி

04735-202002

இல்லை

மாளிகைப்புறம் கோயில்

04735-202022

இல்லை

சாஸ்தா எரிபொருள்
திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு

இல்லை

04735-203346

போர்டு தலைவரின் உதவியாளர்

04735-202052

இல்லை

எஸ்.பி. விஜிலன்ஸ், தேவஸ்வம் போர்டு

04735-202081

இல்லை

சிறப்பு கமிஷனர், தேவஸ்வம் போர்டு

04735-202015

04735-203466

சபரிமலை சானிட்டேஷன் சொசைட்டி

 

04735-203316, 203568

லைசன் ஆஃபீசர், தேவஸ்வம் போர்டு

04735-202917

இல்லை

தலைவர், தேவஸ்வம் போர்டு

04735-202034

இல்லை

உறுப்பினர் 1, தேவஸ்வம் போர்டு

04735-202011

04735-202013

உறுப்பினர் 2, தேவஸ்வம் போர்டு

04735-202018

இல்லை

நிலைக்கல்

 

 

அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீசர்

04735-205290

 

துணை எஞ்சினீயர் ஆஃபீஸ்

04735-205291

 

ஊடக மையம்
தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்புத் துறை

சபரிமலை
சன்னிதானம்
பத்தனம்திட்டை
கேரளம்
TEL/FAX: 04735-202664
Website:
www.sabarimala.kerala.gov.in